Norsk

Formålet med plakaten og tilhørende materiell er å gi både visuell og skriftlig støtte til en gjennomgang av områder som er berørt når man har konkludert med diagnosen Tourettes syndrom.

Den primære målgruppen er fagpersoner med ansvar for utredning og diagnostisering av barn og unge med Tourettes syndrom.

Materiellet inneholder

  • Introduksjon/veileder til materiellet
  • Plakat inndelt i hovedområdene motoriske og vokale tics som er diagnosekriteriene for en Tourettes syndrom diagnose
  • Plakat med det som kalles vanlig ledsagende utfordringer. Dette er utfordringer ikke alle med Tourettes syndrom er berørt av, men som ses hos mange med diagnosen. Disse utfordringene er ikke en del av de diagnostiske kriteriene.
  • Samtalekort som inneholder samme tekst og illustrasjoner som plakaten.

Plakaten er basert på diagnosekriteriene slik de er fremstilt i ICD-10

Materiellet er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Sør – Øst (RKT) i samarbeid med Norsk Touretteforening, Melkeveien designkontor AS og klinikere ved Vestre Viken HF, BUPA, Seksjon for Nevropsykiatri, Akershus Universitetssykehus HF, BUP Kongsvinger og Oslo Universitetssykehus HF BUP Oslo Nord.

Nedlastinger

  • Her kan du laste ned veiledningen for bruk av materiellet – Veileder
  • Her kan du laste ned hele Touretteplakaten – Touretteplakaten
  • Her kan du laste ned den fire-delt versjonen av plakaten – Fire-delt plakat
  • Her kan du laste ned samtalekortene som følger med plakaten – Samtalekort

Kontaktinformasjon: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, E-post: post.rkt@ous-hf.no

Tilsvarende materiell finnes også for autisme og ADHD